Datakeskusten infra

Tuotteillamme varmistat, että datakeskuksen infra on kustannustehokas, kestää aikaa ja skaalautuu myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Räkit, suojahäkit, lukitusratkaisut ja tarvikkeet datakeskukseen Orbikselta.

Moderni datakeskusten infra

Datakeskus tarvitsee ytimelleen eli palvelimille optimaalisen ympäristön. Datakeskusten infra tulee optimoida tarpeiden kokoluokkaan sekä olla helposti laajennettavissa. Tuotteemme ovat pitkäikäisiä, muokattavia ja nopeasti asennettavia, mikä helpottaa datakeskuksen päivittämistä. Valikoimamme kattaa mm. räkit, äänieristetyt palvelinkaapit, asennuslattiat, muovikourut, virtakiskot, PDU:t, UPSit, suojahäkit ja tiedonsiirtokaapelit tarvikkeineen.

Hyvin suunniteltu datakeskusten infra vaikuttaa energiatehokkuuteen

Energia on datakeskusten ylläpidossa merkittävä kuluerä, mutta hallittavissa suunnittelulla ja älykkäillä ratkaisuilla. Tarpeisiin sopivat sähkönsyöttö-, jäähdytys- ja lämmönsiirtomenetelmät mahdollistavat energiankäytön optimoinnin sekä parhaimmillaan kulujen seurannan laitekohtaisesti.

Tarvittaessa saat meiltä myös asiantuntevat suunnittelu- ja asennuspalvelut.

Tietoliikenne- ja palvelinräkit

Datakeskusten ja kiinteistöjen jakamotilojen varusteluun tarvittavat laitekaapit, räkit sekä tarvikkeet saat kokonaistoimituksina Orbikselta. Räkkikaappeihin on saatavilla kattava valikoima erilaisia lisävarusteita. Toimitamme myös co-location eli osioituja räkkejä.

Pilvipalveluiden yleistyessä ja 5G-verkon palveluiden laajentuessa on tullut tarvetta minikonesaleille eli laitekaapeille, jotka ovat konesaleja minikoossa. Puhutaan EDGE-laitekaapeista, joihin tyypillisesi sijoitetaan palvelimet, virranjakelu ja varmistettu virransyöttö ja luonnollisesti myös datakaapelointi ja yhteydet IP-verkkoon. Jos EDGE-laitekaappi tulee muualle kuin IT-tilaan, saatetaan siihen tarvita myös jäähdytys. Orbiksen valikoimista löytyy myös EDGE-laitekaappeja. 

Palvelin- ja tietoliikenneräkit Orbikselta

Laitekaapit ja tarvikkeet verkkokaupasta

Palvelin- ja tietoliikenneräkkejä on saatavilla lukuisia erilaisia kokoonpanoja. Räkit voidaan varustaa sivuseinillä tai ilman seiniä, rei’itetyillä (perforated) pariovilla tai räkin levyisellä ovella. Ovien rei’itysaste voi olla jopa 85 %.

Äänieristetty palvelinkaappi

Äänieristetty palvelinkaappi toimii itsenäisenä datakeskuksena. Se mahdollistaa räkkiin asennettavien aktiivilaitteiden tuomisen mm. toimisto-, vastaanotto- tai testaustiloihin, joissa halutaan vähentää melua.

Kaappi vaimentaa tehokkaasti laitteista aiheutuvaa ääntä ja huolehtii riittävästä ilmankierrosta.

Kaapin vakiovarusteisiin kuuluu lukitusjärjestelmä, hälytykset ja kiinteästi asennetut jäähdytyspuhaltimet. Lisäksi saatavilla on monipuolinen valikoima lisävarusteita.

Esimerkki teknisistä ominaisuuksista:

 • Äänenvaimennus 28,5 dBA
 • Maksimiteho 12 kW
 • Kattavat lukitusmahdollisuudet
 • Etävalvontamahdollisuudet
 • Etähallintamahdollisuudet

Tarkemmat tiedot esitteestä (englanniksi).

Ovien lukitukset ja valvontajärjestelmät

Lukitusjärjestelmällä varmistetaan, että datakeskuksen laitetilaan, suojahäkillä eristetylle alueelle tai tietyn palvelinkaapin laitteille pääsevät vain henkilöt, joilla on työnsä vuoksi tarve päästä kyseiseen tilaan. Lukitusjärjestelmiä on monenlaisia ja erilaisiin tilanteisiin sopivia, yksittäisestä mekaanisesta lukosta täysin digitaalisiin, etähallittaviin lukitusratkaisuihin.

Valvontajärjestelmällä voidaan valvoa mm. pääsy- ja käyttöoikeuksia, datakeskuksen infrastruktuuria sekä palvelimien toimintaa, esim. suorituskyky, energiankulutus, vikatilanteet.

Lukitusvaihtoehdot:

 • Mekaaninen
 • Elektroninen
 • Numerokoodi
 • Sormenjälkitunnistus

Valvonta:

 • Kameravalvonta
 • Tilatiedot TCP/IP tai SNMP
 • Lämpötila- ja kosteusanturit
 • Web-käyttöliittymä
 • Pääylläpitäjä/käyttäjä-oikeustasot
 • Oven tila-anturit saatavissa etu- ja takaoveen sekä kattoon

Konesalien jäähdytys

Konesaleissa räkeissä olevien IT-laitteiden jäähdytys tapahtuu käyttäen väliaineena ilmaa, vettä tai jäähdytysainetta. Ilmalla jäähdytettäessä viileä ilma johdetaan korotetun lattian kautta räkkirivistöille lattiassa olevien ritilälaattojen ohjaamana. Vedellä tai jäähdytysnesteellä jäähdytettäessä jäähdytyslaitteet ovat räkkien välissä tai räkkien takaovena. Jäähdytyksen perusperiaate on, että jäähdytys kohdennetaan mahdollisimman tarkasti kohteisiin, joissa lämpö syntyy ja se johdetaan tehokkaasti väliaineen avulla pois konesalista. 

Kysy jäähdytysratkaisuista tarkemmin asiantuntijoiltamme!

Rivijäähdytys

Räkkirivistössä räkkien väliin sijoitetut rivijäähdyttimet poistavat tehokkaasti lämmön lähellä sen syntymispistettä, mikä tukee konesalin energiatehokkuutta. Rivijäähdyttimissä on älykäs ohjausyksikkö, joka säätää puhallinten kierrosnopeutta ja veden virtaamisnopeutta jäähdytystarpeen mukaan optimoiden energiankulutusta. Rivijäähdytin ei vaadi korotettua lattiaa. 

Takaovijäähdytys

Takaovijäähdytyksessä räkin takaovi korvataan jäähdytinyksiköllä, mikä säästää tilaa. Jäähdytyksessä väliaineena toimii vesi. Jäähdytinyksikössä on älykäs ohjaus, joka säätää puhallinten pyörimisnopeutta ja veden virtausnopeutta jäähdytystarpeen mukaan. 

Takaovijäähdytyksessä jäähdytyselementti johdattaa räkistä pois siellä syntyneen lämmön ja eri lämpötiloissa olevia ilmamassoja ei synny konesalin sisällä, joten erillisiä käytäväratkaisuja ei tarvita, mikä mahdollistaa asennukset myös esimerkiksi mataliin tiloihin. 

Räkkiin integroitu jäähdytys (Rack Based Cooling)

Räkkiin integroidusta jäähdytyksestä puhuttaessa tarkoitetaan joko yksittäisen räkin sisälle asennettua jäähdytintä tai esimerkiksi kahden räkin kokonaisuutta, joiden välissä on jäähdytin. Jäähdyttimet ovat perusperiaatteeltaan rivijäähdytin tyyppisiä räkin sivussa pystysuunnassa olevia jäähdytinlaitteita tai räkin pohjalle asennettavia jäähdytinlaitteita. Räkkiin integroitu jäähdytys voi olla ilmajäähdytys, vesijäähdytteinen tai jäähdytysaineeseen perustuva jäähdytys. Räkkiin integroitu jäähdytys myydään tuotteistettuna pakettina, mikä tarkoittaa, että jäähdytyslaitteita ei lisätä räkkiin erikseen tai jälkikäteen. Nesteeseen perustuva jäähdytys vaatii oman ulkoyksikön, joka toimii joko itsenäisesti tai liitettynä nestekiertoiseen jäähdytysputkistoon. 

Räkkiin integroitu jäähdytys
Räkkiin integroitu jäähdytys

CPU-tasoinen nestejäähdytys 

Erittäin suuriin jäähdytystehoihin päästään CPU tasoisessa nestejäähdytyksessä. CPU tasoisessa nestejäähdytyksessä jäähdytysneste johdetaan räkkikohtaisella jakotukilla palvelinkohtaisille kylmälevyille, jotka kohdistavat jäähdytyksen suoraan palvelimen CPU:ille. Tekniikalla päästään jopa yli 100 kW:n räkkikohtaiseen jäähdytystehoon. Lämpö johdetaan räkeistä lämmönvaihtimen kautta konesalin jäähdytysjärjestelmään, joka voi olla myös ilmajäähdytteinen. 

Nestejäähdytys on datakeskuksien tulevaisuus

Päämiehemme nVent on julkaissut white paperin, joka keskittyy datakeskuksien nestejäähdytyksen hyötyihin ja teknologioihin. Nestejäähdytyksen merkitys datakeskuksien tulevaisuudessa on suuri, sillä se vastaa paremmin alan kasvaneisiin tarpeisiin. Nestejäähdytys on menetelmänä tehokkaampi ja ympäristöystävällisempi kuin moni muu jäähdytystapa.

Upotusjäähdytys 

Upotusjäähdytys voidaan tehdä kahdella tavalla. Upotusjäähdytyksen voi toteuttaa 21” räkkiin asennettavilla jäähdytysnesteellä täytetyillä kaukaloilla tai kokonaan jäähdytysnesteellä täytetyillä tankeilla.  

Räkissä toteutettavassa upotusjäähdytyksessä palvelin, josta on poistettu palvelimen kotelorakenne, upotetaan kokonaan erityiseen sähköä johtamattomaan jäähdytysnesteeseen. Jäähdytys voidaan toteuttaa 21” räkissä asentamalla siihen erityiset kaukalot, joihin palvelimet kotelo riisuttuna asennetaan ja kaukalo täytetään jäähdytysnesteellä. Lämpö johdetaan kaukaloista lämmönvaihtimen kautta konesalin jäähdytysjärjestelmään. 

Jäähdytysnesteellä täytetyillä tankeilla upotusjäähdytys saavutetaan, kun serverit upotetaan kokonaan telineeseen kiinnitettynä tankkiin, joka on täytetty jäähdytysnesteellä. Tankki yhdistetään lämmönvaihtimeen, josta lämpö siirtyy jäähdytysjärjestelmään. 

Upotusjäähdytys
Upotusjäähdytys

Sähkönsyöttöratkaisut

Monipuolisilla tuotteillamme rakennat juuri halutunlaisen sähkönjakelukokonaisuuden.

Virtakiskot

Virtakiskoilla voidaan rakentaa juuri halutunlainen sähkönjakelukokonaisuus, jota voidaan muuntaa joustavasti tarpeen mukaan.

Virtakiskoratkaisuja käytetään erityisesti datakeskuksissa, tehtaissa, isoissa tornitaloissa ja sairaaloissa, joissa on suuritehoisia laitteita, tarve muuttaa sähköasennuksia helposti tai rakennusta varaudutaan myöhemmin laajentamaan. 

Orbiksen toimittamat modulaariset virtakiskot ovat suurten globaalien datakeskustoimijoiden hyväksymiä. Kiskot ja liitokset ovat kattavasti testattuja ja korkealaatuisia. Laajasta valikoimastamme löytyvät ratkaisut erilaisiin tehontarpeisiin ja käyttöasteisiin. 

Virtakiskoratkaisut sisältävät kiskojen lisäksi mm. virranottimet ja syöttökotelot sekä valinnaisena monitoroinnin. Ratkaisut ovat räätälöitävissä täysin asiakkaan tilojen ja tarpeiden mukaan.

Tehot virtakiskojen pienjänniteversioissa ovat 32 ampeerista 6300 ampeeriin, keskijänniteversioissa aina 5700 ampeeriin.

Virtakiskot
Virtakiskot

UPSit

UPSilla varmistetaan konesalin laitteiden sähkönsyöttö mahdollisen sähkökatkon aikana. UPSin toinen tärkeä tehtävä on tuottaa laitteille mahdollisimman tasalaatuista sähköä. Konesaleissa on joko keskitetty varmistettu virransyöttö tai laitekaappikohtainen varmistettu virransyöttö. Keskitetyssä varmistetun virran syötössä tarvitaan yleensä 3-vaihe UPS. Laitekaappikohtaisessa varmistetun virran syötössä riittää 1-vaihe UPS. 

UPSin valinnassa on useita huomioon otettavia seikkoja, kuten UPSille tuleva kuorma, varakäyntiaika, tarvittavat liitännät, topologia jne. Orbiksen asiantuntijat auttavat sinua valitsemaan käyttötarkoitukseesi oikean tyyppisen ja tehoisen UPS-laitteen. 

Lue lisää UPS-oppaastamme

PDU:t

Palvelinräkkien sisällä tarvitaan organisoitua, selkeää sähkönjakelua eri laitteille. PDU on hyvin kriittinen komponentti, jonka pitää olla laadukas. Valikoimistamme löytyy sekä vertikaalisia että horisontaalisia malleja. Perusmallin PDU:t riittävät hyvin pieniin tarpeisiin.

PDU:ita on saatavilla erilaisilla ominaisuuksilla varustettuina riippuen täysin tarpeista. Vaativampaan käyttöön on saatavilla mm. yksittäisten laitteiden kulutusta seuraavia mitattavia, älykkäitä sekä etähallittavia PDU:ita. PDU:n kautta voidaan myös kylmäkäynnistää verkkolaitteita etänä.

PDU:lla voi näppärästi hoitaa konesalin olosuhdevalvonnan ilman erillisiä ohjelmia ja lisenssimaksuja. Kytket vain tarvitsemasi anturit PDU:hun ja teet tarvittavan konfiguroinnin. Kysy olosuhdevalvonnasta lisää asiantuntijoiltamme. 

PDU
Opas oikean PDU:n valintaan – sähkönsyöttöratkaisut Orbikselta

Kuinka valita sopiva PDU-ratkaisu datakeskuksen räkkikaappiin?

Koostimme valintasi avuksi erilaisista PDU-ratkaisuista kertovan oppaan.

Muut ratkaisut

Asennuslattiat

Asennuslattia, eli korotettu lattia, mahdollistaa datakeskuksessa kaapelointien ja putkistojen asentamisen piiloon lattian alle. Korokelattia soveltuu sekä uusiin että vanhoihin kohteisiin. Lattian korkeus säädetään jaloilla ja lattiaan saa erilaisia tukirakenteita.

Ilmavirtojen hallintaa

Asennuslattiat myös toimivat loistavana ilmakanavana datakeskuksissa, joissa halutaan erotella kuuma ja kylmä ilma ja parantaa näin energiatehokkuutta. Enemmistö datakeskuksista käyttää asennuslattiaa.

Yleisimmin käytetyt laatat ovat kalsiumsulfaattilaatta sekä tiheä lastulevylaatta. Molemmat ovat kevyitä, mutta silti jäykkiä. Tiheä lastulevylaatta on hieman kevyempi ja edullisempi, kalsiumsulfaattilaatalla taas on paremmat kantavuus-, palonkestävyys-, ja akustiikkaominaisuudet. 

Kolmas paljon käytetty laatta on reikälaatta, jolla ohjataan ilma oikeisiin paikkoihin. Reikälaatta on useimmiten metallia ja sitä on saatavilla vakiorei’ityksellä tai säädettävällä aukotuksella. Lisätehoa kuumien pisteiden syntymisen estämiseen saadaan puhallinlaatalla, joka säätelee ilmavirtaa lämpötilan mukaan. Lue lisää Orbis puhallinlaatasta.

Orbiksen asennuslattiat ovat laadukkaita ja kestäviä. Valikoimasta löytyy erilaisia kuormitettavuusvaihtoehtoja 1 kN/m2:sta aina 40 kN/m2:iin. Laatan peruskoko on 600 x 600 mm ja lattiakorkeus vapaasti valittavissa. 

Lattioihin on saatavilla laaja valikoima erilaisia jalka-, laatta- sekä pintamateriaalivaihtoehtoja ja lisävarusteita. Lattioista on saatavilla suunnittelutiedostot (BIM). 

Katso video lattian asennuksesta

Tärkeimmät edut

 • Parantaa datakeskuksen käytettävyyttä, muunneltavuutta ja ilmavirtojen hallintaa
 • Laadukkaat, tukevarakenteiset tuotteet
 • Laaja valikoima erilaisia jalka-, laatta- sekä pintamateriaalivaihtoehtoja (myös staattista sähköä vähentävät)
 • Laaja valikoima lisävarusteita, esim. portaat, kaiteet, rampit, ym. 

Tärkeimmät tekniset ominaisuudet

 • Laatan peruskoko: 600 x 600 mm
 • Lattiakorkeudet vapaasti valittavissa 
 • Kuormitettavuus: neliökuorma aina 20 kN/m2:iin tai ultimaattinen kuorma jopa 40 kN/m2:iin, pistekuorma 2–6 kN
 • Käytetyimmät laattamateriaalit: kalsiumsulfaattilaatta, tiheä lastulevylaatta, metallinen reikälaatta. Reikälaatat saatavilla vakiorei’ityksellä tai säädettävällä aukotuksella.

Kuuma- tai kylmäkäytävät

Kuuma- tai kylmäkäytäväratkaisuilla pystytään optimoimaan lämpötila ja ilmavirta käytävän sisällä. Jäähdytys voidaan toteuttaa joko rivijäähdyttimillä tai korotetun lattian alta. Käytäväratkaisu on investointina pieni lyhyellä ROI:lla. Huoltokustannukset ovat minimaaliset ja käyttöönotto on nopea. Käytäviä on rakenteeltaan joko itsekantavia tai räkkirakenteisiin tukeutuvia. Käytävän pituudella ei ole rajoituksia ja käytävän päät ovat suljettavissa saranallisella oviparilla tai automaattisella/manuaalisella liukuoviparilla. Kylmäkäytävän katto on tyypillisesti 600/800 mm moduuleista ja sen vuoksi helposti muokattavissa käytävän pituuden mukaan. Kuumakäytävä koteloidaan yleensä välikattoon asti. 

Kuuma- tai kylmäkäytäväratkaisut Orbikselta

Suojahäkit

Suojahäkkeillä voidaan rakentaa konesaliin alueita, joita halutaan eristää ja sisäänpääsyä rajoittaa. Orbiksen tuotteet täyttävät vaativampienkin globaalien konesaliasiakkaiden määritykset. Colocation-konesaleissa häkit ovat ideaaliratkaisu eri asiakkaiden tilojen suojaamiseen.

Suojahäkit Orbikselta

DCIM (Data Center Infrastructure Management)

DCIM ohjelmistolla mallinnetaan konesali ja siellä olevat laitteet. DCIM ohjelmisto koostuu osioista kuten Asset Management, Capacity Management, Change Management, Energy Management, Environmental Management, Power Management.  Ohjelmisto visualisoi konesalin, joten sitä on helppo tarkastella eri näkökulmista. Ohjelmiston avulla voi luoda analyysejä ja raportteja, hallinnoida energian jakelua ja kaapelointeja. 

DCIM ohjelmiston avulla tiedät laitteiden tehonkulutuksen tarkasti ja voit optimoida mitoituksen. DCIM tuo esille ”haamupalvelimet”, joita kukaan ei käytä mutta ne kuluttavat energiaa ja vievät tilaa. 

Paranna käytettävyyttä 

DCIM ohjelmisto seuraa kriittisten tilojen infrastruktuuria, kerää tietoja, raportoi niitä ja tarkkailee kynnysarvojen rikkomuksia. Hälytysten avulla voit reagoida ennen kuin viat vaikuttavat käyttäjiin ja palveluihin. 

Paranna energiatehokkuutta 

DCIM kerää automaattisesti tietoja kiinteistön datasyötteistä, IT-kuormista ja muista kuin IT-kuormista ja laskee PUE-arvot välittömästi. 

Paranna kapasiteetin suunnittelua ja käyttöä 

Hallitse IT-laitteiden ja kriittisten tilojen infrastruktuurin välisiä suhteista muutamalla napautuksella. Löydä uusille IT-laitteille kuten servereille ja uusille laitekaapeille nopeasti paras sijoituspaikka konesalista ja hallinnoi nopeasti tehonsyöttöä ja verkkoyhteyksiä. 

Paranna henkilöstön tuottavuutta 

Varaukset, siirrot, lisäykset ja muutokset onnistuvat helposti täysin integroidun ja automatisoidun työnkulun hallinnan avulla. Prosessin varmistus, seuranta ja kirjausketjut lisäävät dramaattisesti työntekijöiden tuottavuutta ja moraalia. 

Suunnittelu- ja asennuspalvelut

Yhdessä suunnittelu- ja asennuskumppaniemme kanssa kokeneet asiantuntijamme auttavat löytämään kestäviä ratkaisuja, olitpa sitten rakentamassa uutta tai päivittämässä vanhaa. Heidän avullaan valitset parhaat ratkaisut datakeskukseesi kartoituksesta suunnitteluun ja asennukseen.

Ota yhteyttä!

Datakeskusten infra saadaan kuntoon huolellisella suunnittelulla yhdessä asiantuntijoidemme kanssa.

Sami Salmela

avainasiakaspäällikkö

+358 50 328 7693

etunimi.sukunimi@orbis.fi

Minulla on yli 10 vuoden kokemus erilaisista datakeskusratkaisuista. Mikäli tarvitset apua luotettavan ja nykyajan vaatimukset täyttävän datakeskuksen suunnittelussa ja toteutuksessa, ota yhteyttä minuun. Etsitään yhdessä juuri sinulle sopiva ratkaisu.

Atte Sihvonen

tekninen myyjä

+358 40 647 2883

etunimi.sukunimi@orbis.fi

Muut sovellusalueemme