Vastuullisuus

"Vastuullisuus on yksi keskeisiä arvojamme, ja haluamme yrityksenä tehdä töitä sen toteutumisen eteen sekä omassa toiminnassamme, kumppaniverkostossamme että yhteiskunnan tasolla." - Jani Linna-Aro, toimitusjohtaja

Pyrimme jatkuvasti ja suunnitelmallisesti vähentämään oman toimintamme ympäristökuormitusta.

Meille vastuullisuus tarkoittaa sitä, että huolehdimme omien työntekijöidemme hyvinvoinnista, pyrimme kehittämään omaa toimintaamme ja tuotteitamme entistä ympäristöystävällisemmiksi sekä kannamme vastuuta osana laajempaa yhteiskuntaa. Vastuullisuus näkyy niin yrityksen toimintaa ohjaavina linjauksina kuin joka päivä arjessa tehtävinä valintoina. Orbiksella on vastuullisuusohjelma, jonka osa-alueilla on omat vastuuhenkilönsä ja jonka etenemistä seurataan säännöllisesti.

Vastuullisuus yrityksen strategiassa ja arvoissa

Orbiksen arvot pohjautuvat avoimuuteen, rehellisyyteen ja tasapuolisuuteen, mikä heijastuu kaikkeen toimintaamme. Noudatamme lakeja ja säädöksiä, kannamme vastuumme veronmaksajana ja toimimme reilusti kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla. Edellytämme samaa vastuullisuutta myös kumppaneiltamme sekä edustamiltamme toimittajilta ja valmistajilta.

Ympäristövastuu

Pyrimme jatkuvasti ja suunnitelmallisesti vähentämään oman toimintamme ympäristökuormitusta. Olemme siirtyneet käyttämään sähköistä laskutusta ja sopimuksia sekä kestäviä painotuotteita. Suosimme laivakuljetuksia lentorahdin sijaan. Lisäksi tutkimme mm. uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä ja vähemmän ympäristöä kuormittavia pakkausmateriaaleja.

Kumppanien ja tuottajien ympäristövastuu

Kumppaniemme tulee sitoutua aktiivisesti edistämään toimintansa ympäristövaikutusten vähentämistä, kehittämään tuotteidensa ympäristöystävällisyyttä ja vähentämään tuotannossa syntyvää hukkaa tai jätteen määrää. Kumppaniemme tulee huolehtia henkilöstön kouluttamisesta ympäristövastuuseen liittyvissä asioissa, kuten asianmukaisessa kierrättämisessä. Lisäksi vaadimme ympäristöön ja ympäristölupiin liittyvän lainsäädännön noudattamista.

Sosiaalinen vastuu

Orbis kantaa oman osansa yhteiskunnan jäsenenä sekä toimii eettisesti oikein​. Tasapuolinen kohtelu ja moninaisuuden huomioiminen on yksi Orbiksen tärkeimmistä arvoista. Arvostamme erilaisia näkökantoja ja tuemme avointa ja rehellistä keskustelua. Asioiden avoimella ja rehellisellä käsittelyllä on kauaskantoisia positiivisia seurauksia. Avoimuus ja rehellisyys takaavat myös sen, että pidämme sen minkä lupaamme.

Kannamme yrityksenä vastuuta työntekijöiden hyvinvoinnista ja pyrimme aktiivisesti tukemaan sekä työssä jaksamista että kehittämään osaamista ja taitoja, joita työssä ja uralla etenemisessä tarvitaan​. Tuemme hybridityöskentelyä ja joustavaa työn ja arjen yhteensovittamista sekä huolehdimme työturvallisuudesta. Pidämme huolta henkilöstömme hyvinvoinnista laajoilla työterveyspalveluilla, virikeseteleillä sekä pyöräedulla.

Lisäksi tuemme lasten, nuorten ja vanhusten parissa toimivia hyväntekeväisyysjärjestöjä ja osallistumme hyväntekeväisyystapahtumiin.

Kumppanien ja toimittajien sosiaalinen vastuullisuus

Kumppaniemme ja toimittajiemme tulee sitoutua toimimaan sosiaalisen vastuun periaatteiden mukaisesti. Emme hyväksy syrjintää, kiusaamista tai ahdistelua missään muodossa. Lisäksi vaadimme kansainvälisesti hyväksyttyjen sopimusten ja lainsäädännön noudattamista ihmisoikeuksien ja työntekijän oikeuksien osalta sekä työntekijöiden oikeutta järjestäytyä. Emme hyväksy pakko- tai lapsityövoiman käyttöä.

Orbis yrityksenä

Orbis Oy on vuonna 1949 perustettu suomalainen tiedonsiirtotuotteiden toimittaja. Olemme erikoistuneet langattomien verkkojen RF-teknologiaan sekä valokuituteknologiaan. Oma tuotantomme täydentää maahantuotua valikoimaamme ja mahdollistaa asiakaskohtaisesti räätälöidyt tuotteet sekä nopeat ja joustavat toimitukset.

Ratkaisut tiedonsiirron tarpeisiin

Orbiksen valikoimasta löydät laadukkaat tuotteet ja suunnittelupalvelut kaikkiin tiedonsiirron tarpeisiin.