Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Orbis Oy, PL 15, FI-00421 Helsinki, Y-tunnus 0112274-7

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jani Linna-Aro, jani.linna-aro(at)orbis.fi

Rekisterin nimi

Orbis Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Orbis Oy:n asiakas- ja liikesuhteiden hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää myös toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja voidaan käsitellä myös Orbis Oy:n yhteistyökumppaneiden toimesta markkinointiin tai tekniseen hallinnointiin liittyvissä tehtävissä (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi).

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Yrityksen nimi ja yhteystiedot
  • Yhteyshenkilön nimi
  • Yhteyshenkilön puhelinnumero
  • Yhteyshenkilön sähköposti
  • Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Orbis Oy:n oma toiminta sekä yleisesti saatavilla olevat internetlähteet ja Asiakastieto Oy:n tietokanta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan luovuttaa nähtäväksi rekisterissä oleville henkilöille tarkistusta varten.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle tapahtuu EU:n komission hyväksymiä sopimuslausekkeita käyttäen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmät on suojattu salasanoilla ja muilla teknisesti tarvittavilla toimenpiteillä.

Tietojen korjaaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojansa oikaistaviksi, poistettaviksi tai täydennettäviksi. Tiedon korjaamisoikeus on eri asia kuin tiedon poistamisoikeus. Mikäli henkilöllä Orbis Oy:n kanssa asiallinen yhteys vireillä tai tilaushistoriaa, ei Orbis Oy:llä ole velvollisuutta poistaa kyseisen henkilön tietoja rekisteristään.

Henkilöllä on mahdollista kieltää tietojensa käyttö markkinointitarkoituksiin. Tällöin Orbis Oy merkitsee rekisteriinsä henkilön tietojen kohdalle markkinointikiellon.

Päivitetty viimeksi 30.11.2015