Asiakastarina: Orbis ja Marjasähkö yhteistyössä – Tehokkuutta Keimolan asuintaloprojektiin monikuituisten valmiskaapeleiden avulla

”Nämähän on viimeisen päälle – olemme olleet tyytyväisiä”, toteaa Marjasähkö Oy:n toimitusjohtaja Jani Niskanen Orbiksen toimittamista kuitutarvikkeista.

Marjasähkö Oy:n toimitusjohtaja Jani Niskanen Keimolan työmaalla
31.5.2023

Rakennusalan haastava markkinatilanne ja luotettavien kumppanien merkitys 

Asuntorakentamisen markkinatilanne on viime aikoina ollut haastava. Osittain pandemian aiheuttama materiaalien saatavuuden heikentyminen ja hinnannousu on vaikuttanut merkittävästi alaan. Lisäksi asuntokauppa on hiljaista, mikä on johtanut siihen, että useat uudet rakennusprojektit eivät ole päässeet alkamaan suunnitellusti. Velalla rakentaminen on lisännyt riskejä, sillä korkeat korot ovat aiheuttaneet merkittävää painetta rakennusyhtiöille. Tämän vuoksi on ollut tärkeää varmistaa, ettei asuntoja rakenneta tyhjän pantiksi. 

Haasteellisina aikoina luotettavien toimittajien ja ratkaisujen merkitys korostuu. Vakaat yhteistyökumppanit, jotka pystyvät toimittamaan laadukkaita ratkaisuja sovittuun aikaan ja budjettiin, ovat olleet avainasemassa rakennusyhtiöiden pyrkimyksissä selviytyä haastavista ajoista. Katseet on myös jo suunnattu tulevaisuuteen. Näyttää siltä, että ensi vuoden puolella toiminta elpyy, ja tiedossa on uusia taloprojekteja. Tulevaisuuden näkymät korostavat entisestään luotettavien toimittajien ja kestävien ratkaisujen merkitystä. 

Orbiksen ja Marjasähkön kumppanuus 

Orbis Oy on suomalainen tiedonsiirtotuotteiden toimittaja, joka on erikoistunut langattomien verkkojen RF-teknologiaan sekä valokuituteknologiaan. Orbiksen oma tuotanto täydentää maahantuotua valikoimaa ja mahdollistaa asiakaskohtaisesti räätälöidyt tuotteet sekä nopeat ja joustavat toimitukset. 

Marjasähkö Oy on vuonna 2019 perustettu suomalainen sähköasennusliike, joka tarjoaa monipuolisia ja ammattitaitoisia palveluita yritys- ja yksityisasiakkaille. Yritys on toiminut muun muassa SSA Rakennus Oy:n aliurakoitsijana. 

Marjasähkö Oy:n toimitusjohtaja Jani Niskanen (vas.) ja SSA Rakennus Oy:n vastaava työnjohtaja Mikko Kytölä tarkastuskäynnillä Keimolan työmaalla juuri ennen projektin valmistumista.

Orbis on jo vuodesta 2019 ollut Marjasähkön luotettu toimittajakumppani. Orbis on tukenut Marjasähköä tarjoamalla sen tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja, kuten kuituvalmiskaapeleita, joiden avulla Marjasähkö on pystynyt parantamaan toimintansa laatua ja tehokkuutta. Yhteistyö on ollut molemminpuolisesti hyödyllistä ja se on osoittanut, kuinka innovatiiviset, laadukkaat ratkaisut voivat tukea rakennusalalla toimivien yritysten menestystä nykyisessä markkinatilanteessa. 

Marjasähkön toimitusjohtajan Jani Niskasen luottomyyjä Orbiksella on asiakkuuspäällikkö Harri Mutanen, joka pyrkii saumattomaan yhteistyöhön jokaisessa projektissa. Kun Niskanen saa uuden rakennusprojektin hoidettavakseen, hänen ensimmäisiä tehtäviään on lähettää Mutaselle kuvat ja tarjouspyyntö projektiin sopivista tarvikkeista. Yhteistyössä he tarkastelevat tarjouksen sisältöä, tekevät tarvittavat viilaukset ja varmistavat, että kaikki tarvittavat tarvikkeet tulevat tilattua. 

Niskasen mukaan Orbiksen tuotteet ovat olleet aina luotettavia ja laadukkaita. Tuotteissa ei ole ollut ongelmia, eikä niitä ole tarvinnut korjata tai tarkistaa jälkikäteen. Kuidut toimitetaan Orbiksen tuotannosta puhtaina ja siisteinä silmukoina, mikä tehostaa asennustyötä ja takaa laadukkaan lopputuloksen.  

Monikuituiset valmiskaapelit: Helppoutta ja kustannustehokkuutta kaapelointiprojekteihin 

Marjasähkönkin käyttämät Orbiksen omassa tuotannossaan valmistamat 48- ja 96-kuituiset valmiskaapelit tarjoavat helpon tavan asuinkerrostalon optiseen tietoliikennekaapelointiin. Kaapelit sopivat erinomaisesti moniin eri käyttökohteisiin – paitsi asuintaloihin myös toimistorakennuksiin ja datakeskuksiin.  

Valmiskaapeliratkaisussa pääjakamosta vedetään nousukaapelointi yhdellä monikuituisella 48 tai 96 kuitua sisältävällä runkokaapelilla välijakamoon, josta eteenpäin 4-kuituisilla kaapeleilla huoneistoihin. Tämä ratkaisu lisää yhden liitosrajapinnan kaapelointireittiin, mutta ei aiheuta haasteita kaapelointireitin linkkibudjettiin. Orbiksen käyttämä Grade B -luokan kuidun vaimennusarvo täyttää Traficomin sisäverkkomääräyksen (M65) vaatimusmäärittelyt siirtoteiden vaimennukselle. 

Valmiskaapelit toimitetaan määrämittaisina halutulla kuitumäärällä ja liitintyypillä, mikä vähentää asennusaikaa ja -virheitä merkittävästi. Tämä parantaa työmaan tehokkuutta ja luotettavuutta, mikä on erityisen arvokasta tiukkojen aikataulujen ja budjettirajoitusten puitteissa toimiville rakennusprojekteille.

Marjasähkö Oy:n toimitusjohtaja Jani Niskanen osoittaa 96-kuituista valmiskaapelia, joka vie merkittävästi vähemmän tilaa kaapelointikuilussa kuin 24 kaapelin nippu 4-kuituisia kaapeleita. Myös palomassa on pienemmällä kaapelimassalla pienempi.

Marjasähkön Jani Niskanen suosii monikuituisia valmiskaapeleita niiden helppouden ja kustannustehokkuuden vuoksi. Valmiskaapeleiden käytön yksi merkittävimmistä eduista on se, että parhaimmillaan ne poistavat kokonaan tarpeen hitsata kuituja kohteessa. Tämä johtaa erittäin merkittäviin aikaa ja rahaa säästäviin hyötyihin, sillä yhteen isoon kaappiin tulevien kuitujen hitsaustyö voi kuluttaa jopa kokonaisen viikon työtunnit.  

Idea monikuituisten valmiskaapeleiden käyttöön juontaa juurensa erääseen Niskasen johtamaan urakkaan, jossa tarvikkeet oli hankittu valmiiksi ja johon oli valittu käytettäväksi monikuituisia valmiskaapeleita. Hän huomasi, kuinka paljon helpompaa ja sujuvampaa työskentely oli näiden kaapeleiden avulla. Koettuaan valmiskaapeleiden hyödyt käytännössä, hän päätti alkaa käyttää niitä kaikissa omissa projekteissaan. Tämä päätös on jatkunut jo vuodesta 2018 lähtien, ja Niskanen on tyytyväinen valintaansa. 

Keimolaan toukokuussa 2023 valmistuneen 12-kerroksisen asuintaloyhtiön projekti on oiva esimerkki monikuituisten valmiskaapeleiden käytön hyödyistä. Projektissa Marjasähkö on toiminut SSA Rakennus Oy:n aliurakoitsijana ja Orbis merkittävässä roolissa kohteen kuituverkkotarvikkeiden toimittajana. Tämä kattaa esimerkiksi Orbiksen omassa tuotannossa valmistetut 12-, 48- ja 96-kuituiset valmiskaapelit, joista runkokuidun merkityksellä toimitetut ovat pisimmillään 110 metriä. Niskaselle oli alusta asti selvää, että Orbiksen valmiskaapelit otetaan osaksi projektia, kun huomioidaan niiden tuomat edut työn sujuvuudelle ja kustannustehokkuudelle. Lisäksi Orbis toimitti kohteeseen myös huoneistokotelot sekä nelikuituiset kaapelit, jotka on vedetty välijakamoista huoneistoihin. Kokonaisuus varmistaa sujuvan ja tehokkaan kuituverkon koko rakennukseen.  

Seuraava yhteistyöaskel tehokkaampaan työmaatoimintaan 

Keimolan työmaalla Orbiksen tekninen myyjä Sami Kukkonen pääsi keskustelemaan Marjasähkön Niskasen kanssa kuitujen lisäksi myös muista tuotteista ja ratkaisuista, joilla Marjasähkön toimintaa voitaisiin tehostaa. Tuotekehitys ja innovaatiot ovat nimittäin Orbiksen toiminnan ydintä: uusia sovelluksia asiakkaiden tarpeisiin etsitään ja kehitetään jatkuvasti. Orbiksen asiantuntijat ovat kokeneita ammattilaisia, joista jokainen suhtautuu asiakastyöhön intohimolla ja teknologiaan tinkimättömästi. Uudet sovellukset tuotteistetaan valmiiksi ratkaisuiksi, jotka voidaan toteuttaa konseptitason valmiilla suunnitelmalla, ja lisäksi Orbiksen oma tuotanto mahdollistaa komponenttien räätälöinnin. Näin taataan joustavuus erilaisten projektien tarpeisiin ja paras hyöty asiakkaalle. 

Marjasähkö Oy:n toimitusjohtaja Jani Niskanen (oik.) ja Orbis Oy:n tekninen myyjä Sami Kukkonen Keimolan kohteen välijakamossa tutkimassa asennuksia ja pohtimassa yhteistyön kehittämistä.

Yksi tuotekokonaisuus, jolla Marjasähkön asennustyötä voidaan vielä nopeuttaa, olisivat esikytketyt paneelit. Myös ne tehdään Orbiksen tuotannossa adapterit ja häntäkuidut valmiiksi kytkettynä. Keskustelu tästä ratkaisusta jatkuu Marjasähkön ja Orbiksen välillä, sillä se voisi merkittävästi nopeuttaa asennustyötä, parantaa työmaan tehokkuutta ja edistää kustannussäästöjä. Jani Niskasen sanoin ”Sitä se tänä päivänä on: nopeammin, nopeammin, tehokkaammin, tehokkaammin”. Tähän haasteeseen Orbis on valmis vastaamaan parhaan kykynsä mukaan. 

Lisätietoa

Harri Mutanen

avainasiakaspäällikkö

+358 400 432 576

etunimi.sukunimi@orbis.fi

Tarvitsetko ratkaisua kiinteistöjen tiedonsiirtoon? Minulla on yli 10 vuoden kokemus kiinteistöjen tiedonsiirron valokuituratkaisuista ja mittauslaitteista. Lisäksi Traficomin sisäverkkomääräys M65 on arkipäivääni. Näissä asioissa jatketaan keskusteluja!