Keväisen asiakastyytyväisyyskyselymme satoa

Toteutimme huhtikuussa 2021 asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka tavoitteena oli mitata asiakkaidemme palvelukokemusta ja koronapandemian vaikutusta palvelumme laatuun.

22.6.2021

Anonyymi kysely toteutettiin sähköisellä lomakkeella ja saimme siihen 96 vastausta. 

Iloksemme saimme huomata, että koronapandemia ei juurikaan ole vaikuttanut asiakkaidemme kokemukseen palvelumme laadusta. Myynnin toimintaa, tarjouksia, tilauksia, tuotteiden saatavuutta, toimituksia ja poikkeamista tiedottamista mitattiin asteikolla 0–4, ja saatavuutta lukuun ottamatta kysymysten mediaani oli 4. Tuotteiden saatavuuden kohdalla mediaani oli 3. Saatavuus onkin hetkittäin ollut yleismaailmallinen haaste, ja sen eteen meilläkin tehdään kovasti töitä. Tästäkin huolimatta asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-lukumme oli huikea 59!

NPS-mittari näyttää lukua 59 asteikolla -100 - 100

Kyselyn avoimeen kenttään saimme asiakkailtamme muun muassa seuraavia palautteita:

Yhteydenottoihin vastataan nopeasti, verkkokauppa-asiointi on helppoa.

Jatkakaa samaan malliin!

Minusta toiminta on hyvää ja selkeää. Tärkeää että hyvät kontaktit teidän päässä, kuten tänä päivänä on.

Orbiksen tarjouksissa ei ole ollut vikaa. Vika löytyy vessan peilistä.

Tarjouspyyntöni ovat vaativia, mutta silti tarvitse vastauksen suht nopeasti. Arvostan kuitenkin ennen kaikkea asiantuntevuutta, joka teillä toimii hyvin.

Otamme jatkossakin kernaasti vastaan sekä ruusuja että risuja – tavoitteenamme on palvella teitä asiakkaitamme toivomallanne tavalla. 

Anna meille palautetta!