Päivitetty sisäverkkomääräys M65D – nämä asiat muuttuivat

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräystä M65 kiinteistön sisäverkosta ja teleurakoinnista sovelletaan vakinaiseen asuinkäyttöön tarkoitetun asuinkiinteistön, toimitilakiinteistön ja julkisen kiinteistön sisäisiin viestintäverkkoihin ja -järjestelmiin.

2.1.2020

Sisäverkkomääräyksen päivitys 9.1.2023

Katso myös uusin 9.1.2023 voimaan tullut määräys M65E, joka sisältää mm. päivityksiä tornitalojen kaapelointivaatimuksiin laajentaen FTTH-poikkeuksia, muutoksia antenniverkon vaatimuksiin sekä helpotuksia ja täsmennyksiä määräyksiin automaatiojärjestelmistä sekä jakamoista.

Sisäverkkomääräys M65D

Tässä yhteenveto versioon 65 D/2019 M tehdyistä merkittävimmistä muutoksista, jotka astuivat voimaan 1.1.2020.

  • Määräyksen soveltamisalaa on tarkennettu niin, että määräystä ei sovelleta datakeskuksen sisäverkkoon.
  • Vaatimusta optisten liittimien tarkastuksesta kuitumikroskoopilla on tarkennettu. Tarkastus kuitumikroskoopilla on tehtävä tarvittaessa eli jos esimerkiksi kuitujen mittaustulokset eivät ole määräyksen vaatimissa rajoissa.
  • Määräykseen on lisätty uusi vaatimus, jonka mukaan kuidut on päätettävä kotijakamoissa erilliseen kannelliseen päätekoteloon.
  • Määräystä on tarkennettu kuitujen asennuksien osalta eli jos päättämisessä käytetään menetelmää, joka vaatii jatkossuojien käyttöä, tulee näitä varten olla päätekotelon sisäpuolella kiinteästi asennettu jatkossuojapidike.
  • Määräystä on tarkennettu siten, että optisen kaapeloinnin pysyvien siirtoteiden vaimennusarvoista on poistettu pituusluokka ≤ 50 metriä. Ensimmäinen pituusluokka on nyt 250 metriin asti. Pysyvän siirtotien vaimennus saa olla tässä luokassa maksimissaan 1,2 dB:ä. Siirtotiepituus yli 250 metristä 500 metriin sallivat maksimissaan 1,4 dB:n vaimennusarvot.
  • Määräykseen on palautettu vaatimus kotijakamon valmiuskytkennästä. Kotijakamossa on kytkettävä valmiiksi parikaapeliyhteys yhdelle asuinhuoneiston tietoliikennerasialle, joka on merkittävä numerolla 1.
  • Antenniverkon aluekaapeloinnin toteutusvaihtoehtoja rakennuksen sisällä on laajennettu.
  • Määräystä on tarkennettu antennihaaroittimen eristämisen osalta kotijakamossa.
  • Antenniverkossa käytettäville passiivikomponenteille vaadittavaa taajuusalueen ylärajaa on nostettu 1000 MHz:stä 1218 MHz:iin.

Tuotteet kiinteistöjen sisäverkkoihin helposti Worbiksesta

Traficomin sivuilla M65D-määräys kokonaisuudessaan sekä oppaita ja ohjeita aiheesta

Lue lisää määräyksestä Traficomin sivuilta: https://www.traficom.fi/fi/sisaverkot

Ota yhteyttä

Harri Mutanen

avainasiakaspäällikkö

+358 400 432 576

etunimi.sukunimi@orbis.fi

Tarvitsetko ratkaisua kiinteistöjen tiedonsiirtoon? Minulla on yli 10 vuoden kokemus kiinteistöjen tiedonsiirron valokuituratkaisuista ja mittauslaitteista. Lisäksi Traficomin sisäverkkomääräys M65 on arkipäivääni. Näissä asioissa jatketaan keskusteluja!