Viestintäviraston sisäverkkomääräys M65 on päivitetty

Viestintäviraston määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista (65 B/2016 M) on päivitetty ja uusi määräys astui voimaan 1.7.2016. Määräyksen tarkoitus on ensisijaisesti turvata sisäverkkojen tekninen laatu, luotettavuus ja yhteentoimivuus, sekä tarjota asukkaille kilpailukykyiset palvelut myös tulevaisuudessa.

4.7.2016

Sisäverkkomääräyksen päivitys 9.1.2023

Katso myös uusin 9.1.2023 voimaan tullut määräys M65E, joka sisältää mm. päivityksiä tornitalojen kaapelointivaatimuksiin laajentaen FTTH-poikkeuksia, muutoksia antenniverkon vaatimuksiin sekä helpotuksia ja täsmennyksiä määräyksiin automaatiojärjestelmistä sekä jakamoista.

Sisäverkkomääräys ja sen muutokset lyhyesti

Määräystä sovelletaan, kun uudisrakentamisessa kiinteistöön rakennetaan sisäverkko, kun sisäverkko uudistetaan tai kun olemassa olevaa sisäverkkoa kunnostetaan.

Määräyksen mukainen sisäverkko tarkoittaa jokaisessa asuinhuoneistossa kolmea eri kaapelointia:

  1. Parikaapelointi: vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli tai saneerauskohteissa telekaapeleita vähintään yksi johdinpari (olemassa oleva puhelinsisäjohtoverkko jää käyttöön)
  2. Optinen kaapelointi (valokuitu): vähintään neljä optista yksimuotokuitua
  3. Yhteisantenniverkko (tv-antennikaapelointi): uudisrakentamisessa vähintään yksi antennirasia jokaiseen asuinhuoneistoon, ja uudistettaessa vähintään yhteen asuinhuoneeseen

65 B/2016 M:n muutoksia aiempaan versioon verrattuna mm.:

  • Arviointiohjeet, kuinka olemassa oleva sisäverkko täyttää vaatimukset laajakaistapalveluille
  • Kotikaapeloinnissa kaksiosaisen tietoliikennerasian sijaan voidaan käyttää myös kahta yksiosaista rasiaa
  • Optisten liittimien tarkastusvaatimus perustuu standardiin SFS-EN 61300-3-35 [3] eikä mikroskoopin 200-kertaiseen suurennokseen
  • Uusi sisäverkko, runko- ja kotikaapelointi on rakennettava kaikkiin  asuinhuoneistoihin
  • Huoneistokohtaisen parikaapeloinnin ja optisen kaapeloinnin (!) on muodostettava valmis yhteys talojakamosta kotijakamoon, eikä valmiskytkentää kotijakamosta yhdelle tietoliikennerasialle enää edellytetä
  • Asiattomilta on suojattava pääsy laitetilaan tai kytkentäpaikkaan myös esim. sähkökeskuksessa

Lisätietoa sisäverkkomääräyksen muutoksista

Ota yhteyttä

Harri Mutanen

avainasiakaspäällikkö

+358 400 432 576

etunimi.sukunimi@orbis.fi

Tarvitsetko ratkaisua kiinteistöjen tiedonsiirtoon? Minulla on yli 10 vuoden kokemus kiinteistöjen tiedonsiirron valokuituratkaisuista ja mittauslaitteista. Lisäksi Traficomin sisäverkkomääräys M65 on arkipäivääni. Näissä asioissa jatketaan keskusteluja!